Obec Trnávka
Obec Trnávka Csallóköztárnok Község

Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.05.2023 19,00 hod. Képviselő testületi ülés

Pozvánka 30.05.2023.docx (67.96 kB)

Pozvánka

V zmysle § 12. ods. (1) zákona  SNR  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam  mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

 

dňa 30. mája 2023 (utorok) o 19,00 hod.

v zasadačke Trnávka

Program:

 1. Otvorenie, návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 2. Návrh na schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Správa o činnosti starostu obce
 5. Schválenie zmenu rozpočtu za rok 2023 – Rozpočtové opatrenie č. 1
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Trnávka za rok 2022, - - Schválenie Záverečného účtu za rok 2022
 7. Schválenie vypracovania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Obce Trnávka
 8. Schválenie plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok
 9. Žiadosť o súhlas  so zápisom  geometrického plánu – SO 630 Preložka vzdušného vedenia NN v km 10,800 R.
 10. Rôzne obecné veci
 11. Záver

Meghívó

A T.t. 369/1990 számú önkormányzati törvény 12. § - nak 1. bekezdése értelmében összehívom a  képviselő-testületi   ülést, amelyre

 

2023. május 30.-án ( kedd ) 19,00 órakor kerül  sor

a Csallóköztárnoki Hivatal tanácstermében

 

Napirend:

 1. Megnyitó, jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők kinevezése
 2. A helyi képviselőtestület  ülésének napirendjének a jóváhagyása
 3. Határozatok ellenőrzése az előző képviselőtestületi ülésről
 4. A helyi polgármester beszámolója a tevékenységéről
 5. A 2023 év költségvetés tervezetének a módosítása
 6. 2022 gazdasági év zárszámadása – a helyi főellenőr véleményezése, a zárszámadás jóváhagyása
 7. A helyi fejlesztési terv ki bővítésé  - a kidolgozás jóváhagyása
 8. A helyi főellenőr munkatervének a jóváhagyása a 2. félévre
 9. Geometriai terv bejegyzésének a jóváhagyása – SO 630 – villanyvezeték a Hapotába
 10. Egyéb községi ügyek
 11. Befejezés
Dátum zvesenia: 11. 6. 2023 Zodpovedá: Anikó Herbergerová

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:
google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Sviatok

Meniny má Róbert, Borislav, Robin, Teodot, Dalma, Oriána, Róberta, Robina

Obec Trnávka Csallóköztárnok Község