Obec Trnávka
Obec Trnávka Csallóköztárnok Község

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zmluvy

2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení o praxe – ÚPSV a rodiny Dunasjká Streda

úrad: ÚPSV a rodiny Dunasjká Streda organizátor: Obec Trnávka
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení o praxe – ÚPSV a rodiny Dunasjká Streda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 548,97 kB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 14. 10. 2020

Zmluva Kukkónia – Dar od Kukkónia

obdarovaný: Obec Trnávka darca: Kukkónia
Zmluva Kukkónia – Dar od Kukkónia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,46 kB
Stiahnuté: 237×
Vložené: 2. 12. 2020

Zmluva na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Bc. Beáta Nagyová

mandatár: Bc. Beáta Nagyová mandant: Obec Trnávka
Zmluva na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Bc. Beáta Nagyová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 329×
Vložené: 18. 8. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR príjemca: Obec Trnávka
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO – Dobrovoľná požiarna ochrana SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,08 MB
Stiahnuté: 328×
Vložené: 5. 5. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č.1 – Športový klub FK Trnávka

poskytovateľ: Obec Trnávka príjemca: Športový klub FK Trnávka
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č.1 – Športový klub FK Trnávka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 21. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č.2 – Športový klub FK Trnávka

poskytovateľ: Obec Trnávka príjemca: Športový klub FB Trnávka
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č.2 – Športový klub FK Trnávka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Stiahnuté: 238×
Vložené: 21. 7. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Ľudovít Fiala

dodávateľ: Ing. Ľudovít Fiala odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Ľudovít Fiala.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,28 MB
Stiahnuté: 210×
Vložené: 23. 6. 2020

Zmluva o prevádzke webového sídla – Galileo Corporation s.r.o.

zhotoviteľ: Galileo Corporation s.r.o. objednávateľ: Obec Trnávka
Zmluva o prevádzke webového sídla – Galileo Corporation s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB
Stiahnuté: 231×
Vložené: 10. 8. 2020

Zmluva o výpožičke – SR Štatistický úrad,SIM Karta

požičiavateľ: SR Štatistický úrad vypožičiavateľ: Obec Trnávka
Zmluva o výpožičke – SR Štatistický úrad,SIM Karta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189 kB
Stiahnuté: 214×
Vložené: 7. 12. 2020

Zmluva o vytvorení webového sídla – Galileo Corporation s.r.o.

zhotoviteľ: Galileo Corporation s.r.o. objednávateľ: Obec Trnávka
Zmluva o vytvorení webového sídla – Galileo Corporation s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,66 MB
Stiahnuté: 202×
Vložené: 10. 8. 2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi – NATUR-PACK, a.s.

zmluvná strana 1: Obec Trnávka zmluvná strana 2: NATUR-PAck, a.s.
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi – NATUR-PACK, a.s..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,48 MB
Stiahnuté: 212×
Vložené: 11. 3. 2020

Zmluva o zbere a uložení RO – ZOHŽO

objednávateľ: Obec Trnávka prevádzkovateľ: Združenie obcí Žitného ostrova v odpadkovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne
Zmluva o zbere a uložení RO – ZOHŽO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB
Stiahnuté: 246×
Vložené: 2. 9. 2020

Zmluva ÚP – Ing. Arch. Jaroslav Coplák, PhD.

objednávateľ: Obec Trnávka zhotoviteľ: Ing. Arch. Jaroslav Coplák, PhD.
Zmluva ÚP – Ing. Arch. Jaroslav Coplák, PhD..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,56 kB
Stiahnuté: 254×
Vložené: 16. 11. 2020

2019

Zmluva o dielo medzi Obec Trnávka a Bala a.s. o „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu – Kultúrny dom

zhotoviteľ: BALA, a.s. objednávateľ: Obec Trnávka
Zmluva o dielo medzi Obec Trnávka a Bala a.s. o „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu – Kultúrny dom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,38 MB
Stiahnuté: 252×
Vložené: 22. 8. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb medzi obec Trnávka a Ing. Fiala

dodávateľ: Ing. Ľudovít Fiala odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb medzi obec Trnávka a Ing. Fiala.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,8 MB
Stiahnuté: 206×
Vložené: 25. 10. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena č.6335-2019-01

zmluvná strana 1: Trnavský samosprávny kraj – Verejný vodovod a verejná kanalizácia zmluvná strana 2: Obec Trnávka
Zmluva o zriadení vecného bremena č.6335-2019-01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,6 MB
Stiahnuté: 431×
Vložené: 29. 5. 2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

zmluvná strana 1: Obec Trnávka zmluvná strana 2: STAVGROUP SK, s.r.o.
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 643,55 kB
Stiahnuté: 225×
Vložené: 20. 12. 2019

2018

Darovacia zmluva medzi D4R7 Construction, s.r.o. a Obec Trnávka

darca: D4R7 Construction, s.r.o. obdarovaný: Obec Trnávka
Darovacia zmluva medzi D4R7 Construction, s.r.o. a Obec Trnávka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 761,48 kB
Stiahnuté: 232×
Vložené: 31. 10. 2018

Dodatok č. 1 kúpnej zmluve

kupujúci: PL Consulting s.r.o., Wolkrova 1131/43, 851 01 Bratislava predávajúci: Obec Trnávka
Dodatok č. 1 kúpnej zmluve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,11 kB
Stiahnuté: 231×
Vložené: 5. 9. 2018

Dodatok č. 2 k hospodárskej zmluve č. 10-2002

zhotoviteľ: Mária Gulázsiová – Združenie podnikateľov Gulázsi objednávateľ: Obec Trnávka
Dodatok č. 2 k hospodárskej zmluve č. 10-2002.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,5 kB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 12. 3. 2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská streda

zmluvná strana 1: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR zmluvná strana 2: Obec Trnávka
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská streda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,13 MB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 26. 4. 2018

Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40-1964 Zb.)

predávajúci: Obec Trnávka kupujúci: Tomáš Tóth, Trnávka č. 300
Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40-1964 Zb.).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 856,31 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 10. 10. 2018

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“) (ďalej v texte len „Zmluva“) „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy v obci Trnávka“. zhotoviteľ: BALA, a.s. objednávateľ: Obec Trnávka
ZMLUVA O DIELO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,68 MB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 20. 8. 2018

Zmluva o dielo výmena elektrického vedenia a vydania kladnej revíznej správy

zhotoviteľ: ROBEN ELEKTRO, s.r.o. objednávateľ: Obec Trnávka
Zmluva o dielo výmena elektrického vedenia a vydania kladnej revíznej správy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,99 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 25. 8. 2018

Zmluva o dielo výmena okien a dverí za plastové v KD

zhotoviteľ: UNIONSTAV, s.r.o. objednávateľ: Obec Trnávka
Zmluva o dielo výmena okien a dverí za plastové v KD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,75 kB
Stiahnuté: 175×
Vložené: 4. 9. 2018

Zmluva o poskytnutí podpory medzi - Slovenská agentúra životného prostredia a Obec Trnávka

poskytovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia užívateľ: Obec Trnávka
Zmluva o poskytnutí podpory medzi - Slovenská agentúra životného prostredia a Obec Trnávka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,9 MB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 31. 10. 2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

dodávateľ: Ing. Ľudovít Fiala, certifikovaný audítor UDVA 1139 Člen Slovenskej komory audítorov Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,35 MB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 20. 6. 2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov a neobaloých výrobkov

Organizácia zodpovednosti výrobcov: ELEKOS, Párovská 44, Nitra obec: Obec Trnávka
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov a neobaloých výrobkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,24 MB
Stiahnuté: 155×
Vložené: 26. 6. 2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

sprostredkovateľ: MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica prevádzkovateľ: Obec Trnávka
Zmluva o spracúvaní osobných údajov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,78 MB
Stiahnuté: 165×
Vložené: 5. 9. 2018

Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia SR zastúpená MDV SR

vlastník: Obec Trnávka verejný obstarávateľ: MDV SR
Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia SR zastúpená MDV SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,68 MB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 31. 10. 2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Obec Trnávka – SONAT s.r.o.

zmluvná strana 1: Obec Trnávka zmluvná strana 2: SONAT, s.r.o.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Obec Trnávka – SONAT s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 600,41 kB
Stiahnuté: 159×
Vložené: 17. 9. 2018

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

zmluvná strana: Obec Trnávka žiadateľ: Szelleová Helena a Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,31 MB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 8. 8. 2018

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 - Csemadok

poskytovateľ: Obec Trnávka odberateľ: Csemadok ZO Trnávka
Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 - Csemadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 733,96 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 23. 5. 2018

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 - FK Trnávka

poskytovateľ: Obec Trnávka odberateľ: FK Trnávka
Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 - FK Trnávka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 719,03 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 9. 4. 2018

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 - Klub dôchodcov

poskytovateľ: Obec Trnávka odberateľ: Klub dôchodcov
Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 - Klub dôchodcov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 719,11 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 9. 4. 2018

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 - OldBoys

poskytovateľ: Obec Trnávka odberateľ: Old Boys Trnávka
Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 - OldBoys.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 692,32 kB
Stiahnuté: 156×
Vložené: 6. 4. 2018

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 - Rímskokatolická cirkev, farnosť Báč

poskytovateľ: Obec Trnávka odberateľ: Rímskokatolická cirkev, farnosť Báč
Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 - Rímskokatolická cirkev, farnosť Báč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 738,27 kB
Stiahnuté: 149×
Vložené: 9. 4. 2018

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 - Teátrum

poskytovateľ: Obec Trnávka odberateľ: Teátrum – divadlo Trnávka
Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 - Teátrum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 702,83 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 9. 4. 2018

2017

Dodatok č.2 k hospodárskej zmluve č. 10-2002 (Odvoz odpadu – Gulázsi)

dodávateľ: Gulázsi odberateľ: Obec Trnávka
Dodatok č.2 k hospodárskej zmluve č. 10-2002 (Odvoz odpadu – Gulázsi).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,07 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 10. 4. 2017

Dohoda o vytvorení spoločného školského odvodu – Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Gabčíkovo

zmluvná strana 1: Obec Trnávka zmluvná strana 2: Mesto Gabčíkovo
Dohoda o vytvorení spoločného školského odvodu – Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Gabčíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,56 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 19. 11. 2017

Komunálna poisťovňa, zmluva

poskytovateľ: Komunálna poisťovňa, a.s. poistník: Obec Trnávka
Komunálna poisťovňa, zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16 MB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 29. 12. 2017

Kúpna zmluva P.č. 2-1- zastavané plochy a nádvoria o výmere 591 m2

Predávajúci:Komárné Csémy Rita Mária, Csémy László Kupujúci: Obec Trnávka
Kúpna zmluva P.č. 2-1- zastavané plochy a nádvoria o výmere 591 m2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,08 MB
Stiahnuté: 394×
Vložené: 3. 8. 2017

ZMLUVA č. 123407 08U03

poskytovateľ: Environmentálny fond príjemca: Obec Trnávka
ZMLUVA č. 123407 08U03.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,75 MB
Stiahnuté: 151×
Vložené: 17. 10. 2017

Zmluva o bežnom účte na dotácie vo VÚB Banka

banka: VÚB, a.s. klient: Obec Trnávka
Zmluva o bežnom účte na dotácie vo VÚB Banka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 4. 9. 2017

Zmluva o dielo – Nový chodník smerom na Báč

dodávateľ: BALA, a.s. odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva medzi objednávateľom (Obec Trnávka) a zhotoviteľom (BALA, a.s.).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 678,67 kB
Stiahnuté: 159×
Vložené: 29. 3. 2017

Zmluva o dielo – Obnova verejného osvetlenia v obci Trnávka

zhotoviteľ: LED ARENA, s.r.o. odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o dielo – Obnova verejného osvetlenia v obci Trnávka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 419,17 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 19. 11. 2017

Zmluva o dielo – sanácia

dodávateľ: Združenie podnikateľov Gulázsi odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o dielo – sanácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 3. 8. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 29. 5. 2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 - Cirkev-kostol

dodávateľ: Obec Trnávka odberateľ: Rímskokatelická cirkev, farnosť Báč
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 - Cirkev-kostol.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,26 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 5. 4. 2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 - Csemadok

dodávateľ: Obec Trnávka odberateľ: Csemadok ZO Trnávka
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 - Csemadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,06 kB
Stiahnuté: 156×
Vložené: 5. 4. 2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 - FK Trnávka

dodávateľ: Obec Trnávka odberateľ: FK Trnávka
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 - FK Trnávka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,67 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 3. 4. 2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 - Klub dôchodcov

dodávateľ: Obec Trnávka odberateľ: Klub dôchodcov
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 - Klub dôchodcov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,76 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 5. 4. 2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 - Oldboys

dodávateľ: Obec Trnávka odberateľ: Old Boys Trnávka
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 - Oldboys.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,97 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 5. 4. 2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 - Teátrum

dodávateľ: Obec Trnávka odberateľ: Teátrum ochotnícka spol.
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017 - Teátrum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,99 kB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 5. 4. 2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

číslo zmluvy 2017/033 dodávateľ: Ing. Ludovít Fiala, Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,42 MB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 20. 11. 2017

Zmluva o zabezpečení stravovania detí MŠ Trnávka a zamestnancov Obce Trnávka

dodávateľ: Obec Blatná na Ostrove odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o zabezpečení stravovania detí MŠ Trnávka a zamestnancov Obce Trnávka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 610,35 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 19. 10. 2017

Zmluva s úradom práce Dunajská streda

úrad: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny DS zamestnávateľ: Obec Trnávka
Zmluva s úradom práce Dunajská streda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,36 MB
Stiahnuté: 178×
Vložené: 23. 6. 2017

Zmluva TextilEco a.s. zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

dodávateľ: Obec Trnávka odberateľ: TextilEco, a.s.
Zmluva TextilEco a.s. zmluva o zbere a zhodnotení odpadu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 873,43 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 14. 6. 2017

2016

Zmluva o kúpnej zmluve

predávajúci: Mistríková, Szelleová, Kissová, Sátor, Sátorová, Havietta, Tárczy, Tárczy, Holocsi, Holocsi, Kunyi, Polák, Poláková, Farkasová, Bekő kupujúci: Obec Trnávka
Zmluva o kúpnej zmluve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 503,88 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 4. 12. 2016

Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti a nájme nebytových priestorov

poskytovateľ: Obec Trnávka odberateľ: Jasom, s.r.o.
Zmluva o nájme časti nehnuteľnosti a nájme nebytových priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,22 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 11. 8. 2016

Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb

poskytovateľ: Slovanet a.s. odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,15 kB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 11. 8. 2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny - 1

poskytovateľ: ZSE Energia, a.s. odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 27. 7. 2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny - 2

poskytovateľ: ZSE Energia, a.s. odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 27. 7. 2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny - 3

poskytovateľ: ZSE Energia, a.s. odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Stiahnuté: 149×
Vložené: 27. 7. 2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny - 4

poskytovateľ: ZSE Energia, a.s. odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 27. 7. 2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny - 5

poskytovateľ: ZSE Energia, a.s. odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 27. 7. 2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny - 6

poskytovateľ: ZSE Energia, a.s. odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 27. 7. 2016

Zmluva o združenej dodávke plynu - 1

poskytovateľ: ZSE Energia, a.s. odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o združenej dodávke plynu - 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 992,13 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 27. 7. 2016

Zmluva o združenej dodávke plynu - 2

poskytovateľ: ZSE Energia, a.s. odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o združenej dodávke plynu - 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 990,82 kB
Stiahnuté: 165×
Vložené: 27. 7. 2016

Zmluva o združenej dodávke plynu - 3

poskytovateľ: ZSE Energia, a.s. odberateľ: Obec Trnávka
Zmluva o združenej dodávke plynu - 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 990,83 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 27. 7. 2016

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:
google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sviatok

Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita

Obec Trnávka Csallóköztárnok Község