Obec Trnávka
Obec Trnávka Csallóköztárnok Község

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31. 12. 2023

272

Lekárska posudková činnosť

40,00 EUR

Prometeum

Obec Trnávka

31. 12. 2023

271

Prevádzkovanie cintorína 2023

33,19 EUR

Area

Obec Trnávka

31. 12. 2023

270

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

1 009,39 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

269

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

3 213,97 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

268

Kontrola has prístrojov

22,80 EUR

Peter Lukács

Obec Trnávka

31. 12. 2023

267

Sravné pre deti mš dec 2023

231,60 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

31. 12. 2023

266

uloženie odpadu dec 2023

831,20 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

31. 12. 2023

265

Odvoz kuch odpadu dec 2023

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

264

Internet

15,34 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

263

Odvoz komunálneho odpadu

639,36 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

262

Darčekové poukazy pre dôch

2 140,00 EUR

Szalayová Alžbeta

Obec Trnávka

31. 12. 2023

261

Internet

53,26 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

260

Fa za zhodnotenie dreveného odpadu

786,60 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

31. 12. 2023

259

Telefón, inetrnet

128,54 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

258

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

72,17 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

257

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

410,09 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

256

Stravovanie detí MŠ

501,00 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

31. 12. 2023

255

Biologický kuchynský odpad nov 2023

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

254

Kontrola hasiacich prístrojov

114,00 EUR

Peter Lukács

Obec Trnávka

31. 12. 2023

253

Servisné služby

66,00 EUR

Gripex s.r.o.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

252

O2 internet

16,18 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

251

vodné stočné

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

250

ÚP Trnávka - zmeny a doplnky č. 2

3 600,00 EUR

ÚPn s.r.o.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

249

Uskladnenie komunálneho odpadu

801,36 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

31. 12. 2023

248

Servis kotla

73,20 EUR

Hoval SK dspol. s r.o.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

247

Oprava

214,80 EUR

Hoval SK dspol. s r.o.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

246

Tunelová zostava stredná včelí úľ

2 604,00 EUR

Veríme v zábavu

Obec Trnávka

31. 12. 2023

245

Predškolská výchova

7,20 EUR

Slov.pošta š.p.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

244

Odvoz komunálneho odpadu

639,36 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

31. 12. 2023

243

Záloha za interierove dvere

960,00 EUR

Alex podlahy

Obec Trnávka

31. 12. 2023

242

Eszkoz és kiadvány csomag

275,86 EUR

Orokos stúdió

Obec Trnávka

31. 12. 2023

241

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

131,80 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

240

oprav a vchodových dverí

151,20 EUR

Slaviaplast s.r.o.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

239

3D písmená KD

480,00 EUR

Marianna Matláková

Obec Trnávka

30. 11. 2023

238

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

92,90 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

237

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

381,14 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

236

Telefon

128,33 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

235

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

234

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

582,36 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

233

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

2 017,96 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

232

Služba pre tel.č. alarm

123,64 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

231

Stravovanie detí MŠ

545,52 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

30. 11. 2023

230

Uskladnenie komunálneho odpadu

841,22 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

30. 11. 2023

229

Odvoz kuch odp

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

228

Oprava bubn. kosačky Agatha

231,92 EUR

Ing. Robert Lelkes Agrosam

Obec Trnávka

30. 11. 2023

227

Vypracovanie ŽoNFP

500,00 EUR

Solarpark Komárno

Obec Trnávka

30. 11. 2023

226

Podlahárske práce

1 764,00 EUR

Alex podlahy

Obec Trnávka

30. 11. 2023

225

podlahárske práce v kd

3 361,30 EUR

Alex podlahy

Obec Trnávka

30. 11. 2023

224

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

59,11 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

223

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

51,90 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

222

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

65,29 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

221

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

79,82 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

220

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

1,90 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

219

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

7,50 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

218

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

6,38 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

217

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

4,81 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

216

servisná práca

90,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

30. 11. 2023

215

Odvoz komunálneho odpadu

639,36 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

214

Služby v oblasti PO

120,00 EUR

Orbán Csaba Mgr.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

213

Poskytnutie právnych služieb

402,52 EUR

Kvetoslava Živčáková JUDr.

Obec Trnávka

30. 11. 2023

212

Podlahárske práce v kd

1 248,24 EUR

Alex podlahy

Obec Trnávka

30. 11. 2023

211

Výrub havarijných smrekov 4 ks

980,00 EUR

AEWO s.r.o.

Obec Trnávka

1. 11. 2023

210

Nádoby na papier

1 478,40 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

1. 11. 2023

209

3D písmena Materská škola

465,00 EUR

Marianna Matláková

Obec Trnávka

1. 11. 2023

208

stravovanie detí mš

485,04 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

1. 11. 2023

207

Kancelárske potreby

184,29 EUR

Connect Ing. Zsolt Marczibal

Obec Trnávka

1. 11. 2023

206

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

323,62 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 11. 2023

205

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

51,71 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 11. 2023

204

Telefón, inetrnet

133,89 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Trnávka

1. 11. 2023

203

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

2 017,96 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 11. 2023

202

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

582,36 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 11. 2023

201

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

1. 11. 2023

200

plašič vtákov

47,80 EUR

Internet mall slovakia

Obec Trnávka

1. 11. 2023

199

Učebný materiál pre mš

30,00 EUR

Nomiland s.r.o.

Obec Trnávka

1. 11. 2023

198

Odvoz komunálneho odpadu

639,36 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

1. 11. 2023

197

Výroba a montáž pódia

3 075,00 EUR

Mészáros stav s.r.o.

Obec Trnávka

1. 11. 2023

196

Telefón

209,42 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Trnávka

1. 11. 2023

195

Uskladnenie komunálneho odpadu

815,77 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

1. 11. 2023

194

Servisná práca

90,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

1. 11. 2023

193

Odvoz kuchinského odpadu september 2023

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

1. 11. 2023

192

oprava obecného rozhlasu

348,00 EUR

ELMIKO

Obec Trnávka

1. 11. 2023

191

Odpadové nádoby na papier

1 041,60 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

1. 11. 2023

190

Služba BOZP a PZS

300,00 EUR

Mgr. Novotná Zuzana

Obec Trnávka

1. 11. 2023

189

URBIS systémová podpora

157,92 EUR

Made spol. s r.o.

Obec Trnávka

1. 10. 2023

188

servis traktor

118,26 EUR

Ing. Robert Lelkes Agrosam

Obec Trnávka

1. 10. 2023

187

Prac obuv odev

380,06 EUR

Ing. Robert Lelkes Agrosam

Obec Trnávka

1. 10. 2023

186

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

293,74 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 10. 2023

185

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

50,80 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 10. 2023

184

Telefón

162,40 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Trnávka

1. 10. 2023

183

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

2 017,96 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

1. 10. 2023

182

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

582,36 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 10. 2023

181

vodné

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

1. 10. 2023

180

El.zabezp.systém v budovách ocu

2 402,40 EUR

SEEN s.r.o.

Obec Trnávka

1. 10. 2023

179

odvoz zeleného odpadu

121,08 EUR

Zoltán Faragó

Obec Trnávka

1. 10. 2023

178

Evidencia dochádzky detí mš

15,46 EUR

ŠEVT a.s.

Obec Trnávka

1. 10. 2023

177

Údržba počítačov, počítačovej siete a aplikácií

90,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

1. 10. 2023

176

Uskladnenie komunálneho odpadu

1 126,05 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

1. 10. 2023

175

Montáž automatickej závlahy

2 757,75 EUR

Mikuláš Jonacsík

Obec Trnávka

1. 10. 2023

174

Odvoz kuch odpadu

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

1. 10. 2023

173

Odvoz komunálneho odpadu

959,04 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

172

Triedna kniha

17,45 EUR

ŠEVT a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

171

čistiace potreby

115,51 EUR

Trend Hygiena s.r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

170

Audit 2022

1 190,00 EUR

Ing.Ľudovít Fiala

Obec Trnávka

1. 9. 2023

169

Umývačka riadu Beko

480,00 EUR

Oskar Rublik

Obec Trnávka

1. 9. 2023

168

Fasádová kotva vlajky SR EU

129,00 EUR

2U spol s.r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

167

Telefón

45,36 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

166

Uteráky pre mš

83,30 EUR

Nomiland s.r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

165

geodetické práce

644,00 EUR

Geota

Obec Trnávka

1. 9. 2023

164

Montáž verejného osvetlenia

678,00 EUR

Juraj Fekete

Obec Trnávka

1. 9. 2023

163

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

50,47 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

162

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

253,18 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

161

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

582,36 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

160

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

2 017,96 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

159

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

158

Telefon

146,12 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

157

Licenčný poplatok

228,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

156

Servisná práca Office 2021

379,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

1. 9. 2023

155

Odmena advokáta v právnej vci

130,60 EUR

JUDr. Ladislav Slovák

Obec Trnávka

1. 9. 2023

154

Výroba a montáž pódia

1 905,00 EUR

Mészáros stav s.r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

153

Služby v oblasti PO

120,00 EUR

Orbán Csaba Mgr.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

152

Odvoz komunálneho odpadu

639,36 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

151

Kuch odpad

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

150

Internet

40,25 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

149

Uskladnenie komunálneho odpadu

753,87 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

1. 9. 2023

148

Stravovanie detí MŠ

201,60 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

1. 9. 2023

147

Pena hasičská party pre deti 25 l

96,00 EUR

Varga expres

Obec Trnávka

1. 9. 2023

146

Elektronické stravovacie poukazy

676,46 EUR

GGFS s.r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

145

servis klimatizácie

240,00 EUR

SZ Klíma

Obec Trnávka

1. 9. 2023

144

Tričká pre DHZ

388,60 EUR

Ing. András Bodó

Obec Trnávka

1. 9. 2023

143

Zabezpečenie VP - den obce

192,00 EUR

S.I.F. security s.r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

142

Telefón

93,64 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

141

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

50,80 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

140

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

237,46 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

139

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

582,36 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

138

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

2 017,96 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

137

Vypracovanie lekárskej posudkovej činnosti za 2. štvrťrok 2023

40,00 EUR

Prometeum

Obec Trnávka

1. 9. 2023

136

Zber kuch. odpadu

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

135

Ozvučenie den obce

700,00 EUR

Remmorkk

Obec Trnávka

1. 9. 2023

134

Režijné náklady na dennú stravu mš detí

618,00 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

1. 9. 2023

133

Set záhradného nábytku den obce

131,15 EUR

Catini europe

Obec Trnávka

1. 9. 2023

132

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

131

Odvoz komunálneho odpadu

639,36 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

130

Uskladnenie komunálneho odpadu

926,02 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

1. 9. 2023

129

Čistiace potreby mš

182,27 EUR

Trend Hygiena s.r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

128

Systémová podpora urbis

157,92 EUR

Made spol. s r.o.

Obec Trnávka

1. 9. 2023

127

Servisná práca IT

90,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

1. 9. 2023

126

Oprava a údržba plynových zariadení KD MŠ

240,00 EUR

Gas - Term

Obec Trnávka

1. 7. 2023

125

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

2 017,96 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 7. 2023

124

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

1. 7. 2023

123

Elektronické stravovacie poukazy

786,46 EUR

GGFS s.r.o.

Obec Trnávka

1. 7. 2023

122

Upravenie vátlkov z kameniva

588,00 EUR

EKOM PLUS s.r.o.

Obec Trnávka

1. 7. 2023

121

Telefón

95,92 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Trnávka

1. 7. 2023

120

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

582,36 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 7. 2023

119

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

267,01 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 7. 2023

118

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

52,98 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 7. 2023

117

Stravovanie detí MŠ

630,60 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

1. 7. 2023

116

Rozvíjanie digitálnej gramotnosti ped.mš

62,00 EUR

Softimex academy

Obec Trnávka

1. 7. 2023

115

Predškolská výchova

3,60 EUR

Slov.pošta š.p.

Obec Trnávka

1. 7. 2023

114

Údržba počítačov, počítačovej siete a aplikácií

90,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

1. 7. 2023

113

Odber kuch.odpadu máj

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

1. 7. 2023

112

Odvoz komunálneho odpadu

639,36 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

1. 7. 2023

111

Členský príspevok 2023

78,00 EUR

ZMOŽO

Obec Trnávka

1. 7. 2023

110

Prepojenie zmlúv na CRZ, CUET

384,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trnávka

1. 7. 2023

109

Uskladnenie komunálneho odpadu

1 866,50 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

8. 6. 2023

108

Materiálno technické vybavenie DHZO

1 122,50 EUR

Ing. András Bodó

Obec Trnávka

8. 6. 2023

107

Elektronické stravovacie poukazy

875,24 EUR

GGFS s.r.o.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

106

Telefón

91,32 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

105

Stravovanie detí MŠ

499,40 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

8. 6. 2023

104

Odvoz kuch.odpadu za mes 04/2023

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

103

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

346,58 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

102

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

59,89 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

101

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

2 017,96 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

100

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

647,07 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

99

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

98

Odvoz komunálneho odpadu

639,36 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

97

Servisné práce PC

90,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

8. 6. 2023

96

Nájomné za rok 2023 č. 1/2016/SUC TTSK

150,00 EUR

Správa a údržba ciest TTSK

Obec Trnávka

8. 6. 2023

95

Služby v oblasti PO

120,00 EUR

Orbán Csaba Mgr.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

94

Uskladnenie komunálneho odpadu

783,55 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

8. 6. 2023

93

Elektronické stravovacie poukazy

813,82 EUR

GGFS s.r.o.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

92

Telefon

107,45 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

91

Odmena advokáta v právnej veci

217,66 EUR

JUDr. Ladislav Slovák

Obec Trnávka

8. 6. 2023

90

Záloha na prepravu osôb 16.6.2023

390,00 EUR

Slovak Lines Express a.s.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

89

Spisový obal

40,00 EUR

Connect Ing. Zsolt Marczibal

Obec Trnávka

8. 6. 2023

88

Zemné práce

880,00 EUR

Lánik Dávid

Obec Trnávka

8. 6. 2023

87

Stravovanie detí mš

541,60 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

8. 6. 2023

86

Epson eco tank L5290

419,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

8. 6. 2023

85

Geografický informačný systém cintorín

114,00 EUR

Topset solutions s.r.o.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

84

Uskladnenie komunálneho odpadu

765,74 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

8. 6. 2023

83

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

388,72 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

82

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

92,54 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

81

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

2 017,96 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

80

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

647,07 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

79

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

78

Odvoz komunálneho odpadu

639,36 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

77

Odvoz kuch. odpadu

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

76

URBIS systémová podpora

157,92 EUR

Made spol. s r.o.

Obec Trnávka

8. 6. 2023

75

Servis traktorovej kosačky

207,38 EUR

Ing. Robert Lelkes Agrosam

Obec Trnávka

31. 3. 2023

74

Elektronické stravovacie poukazy

701,22 EUR

GGFS s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

73

Autorská odmena

15,96 EUR

SOZA

Obec Trnávka

31. 3. 2023

72

Telefon

94,08 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

71

Vypracovanie dokumentácie OPP

250,00 EUR

Orbán Csaba Mgr.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

70

Krovinorez Stihl FS

1 358,86 EUR

Ing. Robert Lelkes Agrosam

Obec Trnávka

31. 3. 2023

69

Hojdačka sedačka do 6 rokov

169,95 EUR

Maguita

Obec Trnávka

31. 3. 2023

68

Hygienicke potreby

60,79 EUR

Trend Hygiena s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

67

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

2 017,96 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

66

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

647,07 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

65

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

424,74 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

64

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

86,08 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

63

Skrinka čerešna 1 ks, vešiak 3 ks

572,40 EUR

B2B partner

Obec Trnávka

31. 3. 2023

62

Kancelárske kožené kreslá nexus 4 ks

732,00 EUR

B2B partner

Obec Trnávka

31. 3. 2023

61

Nádoby na odpad 20ks

336,00 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

31. 3. 2023

60

Servisné práce

180,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

31. 3. 2023

59

Počítač acer veriton, office 2021

997,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

31. 3. 2023

58

Stravovanie detí MŠ

439,20 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

31. 3. 2023

57

Školenie obsluha motorovej píly a obsluha krovinorezu

320,00 EUR

Ing.Vít Drgon Fi Drgon

Obec Trnávka

31. 3. 2023

56

Uskladnenie komunálneho odpadu

702,99 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

31. 3. 2023

55

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

54

Parkové svietidlo

613,76 EUR

Varga Csaba

Obec Trnávka

31. 3. 2023

53

Odvoz kuchynského odpadu za mesiac február 2023

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

52

Odvoz komunálneho odpadu

673,92 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

51

IVES udrž.popl. ročný

216,00 EUR

IVES

Obec Trnávka

31. 3. 2023

50

Orezávanie a výrub stromov v obci

600,00 EUR

Fekete Tomáš

Obec Trnávka

31. 3. 2023

49

Kontrola bezpečnosti DI

386,40 EUR

Ekotec spol. s r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

48

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

2 017,96 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

47

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

647,07 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

46

Telefón

107,56 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

45

Elektronické stravovacie poukazy

875,24 EUR

GGFS s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

44

čistiace prostriedky mš

195,10 EUR

Trend Hygiena s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

43

Školenie BOZP a PZS

300,00 EUR

Mgr. Novotná Zuzana

Obec Trnávka

31. 3. 2023

42

Kancelárske potreby

168,25 EUR

Connect plus

Obec Trnávka

31. 3. 2023

41

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

509,38 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

40

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

76,98 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

39

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

38

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

2 017,96 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

37

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

647,07 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

36

presun štiepkovača

108,00 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

31. 3. 2023

35

Stravovanie detí MŠ

475,60 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

31. 3. 2023

34

Servisná práca

139,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

31. 3. 2023

33

Odvoz komunálneho odpadu

1 010,88 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

32

Odvoz kuchynského odpadu

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

31

slovgram poplatok

38,40 EUR

Slovgram

Obec Trnávka

31. 3. 2023

30

&licenčný poplatok za používanie redakčného systému

360,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

29

Fa za zhonotenie dreveného odpadu

610,28 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

31. 3. 2023

28

Nakladanie a odvoz objemového zeleného odpadu

93,60 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

31. 3. 2023

27

Orezávanie a výrub stromov v obci Trnávka

2 200,00 EUR

Fekete Tomáš

Obec Trnávka

31. 3. 2023

26

Uskladnenie komunálneho odpadu

1 142,26 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

31. 3. 2023

25

Elektronické stravovacie poukazy

731,93 EUR

GGFS s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

24

Alupanel s potlačou A

245,00 EUR

Print Life s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

23

Starovanie referendum 2023

60,00 EUR

Robert Csóka RODETT

Obec Trnávka

31. 3. 2023

22

Údržba počítačov, počítačovej siete a aplikácií

180,00 EUR

Peter Krištofič

Obec Trnávka

31. 3. 2023

21

Telefón

88,42 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

20

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

318,15 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

19

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

120,16 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

18

Paušálny poplatok slovanet 2023

24,90 EUR

Slovanet a.s,

Obec Trnávka

31. 3. 2023

17

Stravovanie detí MŠ

137,55 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

31. 3. 2023

16

Odber biologicky rozl kuch.odpadu za mes. dec 2022

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

15

Tlačivá pre mš

10,10 EUR

ŠEVT a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

14

Servisné služby + toner

485,52 EUR

Gripex s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

13

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

252,12 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

12

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

61,72 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

11

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

10

Kancelárske potreby

109,99 EUR

Connect Ing. Zsolt Marczibal

Obec Trnávka

31. 3. 2023

9

Upratovacie sety

87,78 EUR

Ing. Robert Lelkes Agrosam

Obec Trnávka

31. 3. 2023

8

Odvoz komunálneho odpadu

533,76 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

7

Uskladnenie komunálneho odpadu

620,09 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

31. 3. 2023

6

Darčekové poukazy pre dôchodcov

2 000,00 EUR

Szalayová Alžbeta

Obec Trnávka

31. 3. 2023

5

Telefón

133,66 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

4

URBIS systémová podpora

140,00 EUR

Made spol. s r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

3

Kontrola a oprava hasiacich prístrojov

413,16 EUR

Peter Lukács

Obec Trnávka

31. 3. 2023

2

Revízia kotla Hoval

230,28 EUR

Hoval SK dspol. s r.o.

Obec Trnávka

31. 3. 2023

1

Elektronické stravovacie poukazy

747,28 EUR

GGFS s.r.o.

Obec Trnávka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:
google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sviatok

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Obec Trnávka Csallóköztárnok Község