Obec Trnávka
Obec Trnávka Csallóköztárnok Község

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 5. 2024

87

Veko kalového čerpadla praktikpump

205,00 EUR

Ing. András Bodó

Obec Trnávka

9. 5. 2024

86

Odvoz komunálneho odpadu

656,64 EUR

Kosit west

Obec Trnávka

9. 5. 2024

85

Záloha za akciu dňa 08.06.2024

500,00 EUR

Magic Marion

Obec Trnávka

9. 5. 2024

84

Telefón, inetrnet

126,36 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Trnávka

9. 5. 2024

83

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

285,83 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

9. 5. 2024

82

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

57,52 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

9. 5. 2024

81

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

509,71 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

9. 5. 2024

80

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

9. 5. 2024

79

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

1 876,36 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

9. 5. 2024

78

Strava Voľby prezidenta SR 2024

81,00 EUR

Ersi

Obec Trnávka

9. 5. 2024

77

Čarovná kniha Dunajksá Streda a okolie

501,60 EUR

CBS spol. s r.o.

Obec Trnávka

9. 5. 2024

76

Týždenník Csallókoz

26,00 EUR

Remény

Obec Trnávka

9. 5. 2024

75

Stravovanie detí MŠ

379,70 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

9. 5. 2024

74

Uskladnenie komunálneho odpadu

918,72 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

9. 5. 2024

73

Kuchynský odpad

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

9. 5. 2024

72

Stromy kríky

853,80 EUR

Vrba s r.o.

Obec Trnávka

9. 5. 2024

71

Servisná práca

90,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

9. 5. 2024

70

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

29,06 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

9. 5. 2024

69

Oprava a výroba žalúzie

571,92 EUR

Slaviaplast s.r.o.

Obec Trnávka

9. 5. 2024

68

Kybernetická bezpečnosť

36,00 EUR

Designet

Obec Trnávka

9. 5. 2024

67

Čistiace potreby

61,09 EUR

Trend Hygiena s.r.o.

Obec Trnávka

9. 5. 2024

66

systémová podpora

174,50 EUR

Made spol. s r.o.

Obec Trnávka

22. 4. 2024

65

Kancelársky kontajner

2 800,00 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

22. 4. 2024

64

Upratovacie služby v mš

344,00 EUR

Verrona s.r.o.

Obec Trnávka

22. 4. 2024

63

právne služby

540,00 EUR

JUDr. Ladislav Slovák

Obec Trnávka

22. 4. 2024

62

Aktualizácia programu

114,00 EUR

Topset solutions s.r.o.

Obec Trnávka

22. 4. 2024

61

Revízna správa

580,00 EUR

Fekete Tomáš

Obec Trnávka

22. 4. 2024

60

Školenie

70,00 EUR

Pro Educa

Obec Trnávka

22. 4. 2024

59

Stravovanie detí mš

427,44 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

22. 4. 2024

58

Záves kd 43 m

1 724,00 EUR

Linda Brezovská

Obec Trnávka

22. 4. 2024

57

Zálohové platby za dodávku plynu, vyúčtovanie

1 876,36 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

22. 4. 2024

56

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

333,17 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

22. 4. 2024

55

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

64,75 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

22. 4. 2024

54

Zálohové platby za dodávku el.en.a vyúčtovanie

509,71 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

22. 4. 2024

53

Vodné, stočné - zálohy, vyúčtovanie

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

22. 4. 2024

52

Údržba počítačov, počítačovej siete a aplikácií

90,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

22. 4. 2024

51

Slovgram

38,40 EUR

Slovgram

Obec Trnávka

22. 4. 2024

50

Odvoz komunálneho odpadu

639,36 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

22. 4. 2024

49

BOZP a PZS

300,00 EUR

Mgr. Novotná Zuzana

Obec Trnávka

22. 4. 2024

48

SOZA

20,16 EUR

SOZA

Obec Trnávka

22. 4. 2024

47

Telefón, inetrnet

120,01 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Trnávka

22. 4. 2024

46

Kuch odpad odpad

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

22. 4. 2024

45

Uskladnenie komunálneho odpadu

864,50 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

22. 4. 2024

44

Záloha na prepravu osôb dňa 6.06.2024

450,00 EUR

Slovak Lines Express a.s.

Obec Trnávka

22. 4. 2024

43

IVES udrž.popl. ročný

216,00 EUR

IVES

Obec Trnávka

22. 4. 2024

42

Komunitný plán

115,00 EUR

Podžobrácka farma

Obec Trnávka

22. 4. 2024

41

kyber bezp

36,00 EUR

Designet

Obec Trnávka

1. 3. 2024

40

Toner

78,00 EUR

Gripex s.r.o.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

39

Dvere do KD

713,77 EUR

Alex podlahy

Obec Trnávka

1. 3. 2024

38

Kontrola detských ihrísk

386,40 EUR

Ekotec spol. s r.o.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

37

Vedenie účtu

432,00 EUR

Centrálny depozitár CP

Obec Trnávka

1. 3. 2024

36

Právnické služby

506,19 EUR

Kvetoslava Živčáková JUDr.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

35

Telekomunikačný popl.

129,62 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

34

Záloha energia

1 876,36 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

33

Záloha energia

385,50 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

32

Záloha energia

69,34 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

31

Záloha energia

509,71 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

30

Vodné stočné záloha

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

29

Kancelárske potreby

141,07 EUR

Connect plus

Obec Trnávka

1. 3. 2024

28

Stravné pre detí mš január

416,81 EUR

Obec Blatná na Ostrove

Obec Trnávka

1. 3. 2024

27

Odvoz kuch.odpadu január

108,00 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

26

Servisná práca

101,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

1. 3. 2024

25

Odvoz KO január

959,04 EUR

Gulázsi s.r.o.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

24

Uloženie KO január

1 273,95 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

1. 3. 2024

23

Služba v oblasti PO

120,00 EUR

Orbán Csaba Mgr.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

22

Stavebné práce

1 110,49 EUR

Bala a.s.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

21

Servisná práca - traktorová kosačka

446,84 EUR

Ing. Robert Lelkes Agrosam

Obec Trnávka

1. 3. 2024

20

Licenčný poplatok

360,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

19

Kyber bezp. zabezpečenie služieb

36,00 EUR

Designet

Obec Trnávka

1. 3. 2024

18

Záloha energia

1 876,36 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

17

Záloha energia

509,71 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

16

Projekt kybernetickej bezpečností

360,00 EUR

Designet

Obec Trnávka

1. 3. 2024

15

Čistiace potreby

90,14 EUR

Trend Hygiena s.r.o.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

14

Projektová dokumentácia - parkovisko pri cintoríne

1 032,00 EUR

R-Project invest s. r.o.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

13

Projektová dokumentácia - parkovisko pri autobusovej zastávke

648,00 EUR

R-Project invest s. r.o.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

12

Projektová dokumentácia - zberný dvor

480,00 EUR

R-Project invest s. r.o.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

11

Záloha energia

445,28 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

10

Záloha energia

104,22 EUR

ZE Energia, a.s.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

9

Telekomunikačný popl.

125,38 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

8

Vodné stočné záloha

63,00 EUR

ZVS a.s.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

7

Etikety na smetné nádoby

150,00 EUR

Print Life s.r.o.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

6

Servisná práca

90,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

1. 3. 2024

5

Pracovný obuv a posypová soľ

156,96 EUR

Ing. Robert Lelkes Agrosam

Obec Trnávka

1. 3. 2024

4

Licencia softvéru Tendernet

258,00 EUR

eSyst s.r.o.

Obec Trnávka

1. 3. 2024

3

Zhodnotenie dreveného odpadu

289,28 EUR

ZOHŽO

Obec Trnávka

1. 3. 2024

2

Servisná práca

90,00 EUR

Heizer Zoltán

Obec Trnávka

1. 3. 2024

1

Systémová podpora 01.-03.2024

157,92 EUR

Made spol. s r.o.

Obec Trnávka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:
google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sviatok

Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita

Obec Trnávka Csallóköztárnok Község