Trnávka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití za rok 2023

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 97.21 kB

Informácia

o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití za rok 2023

 

Obec Trnávka v zmysle § 11 ods.4 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len zákon ) a podľa VZN č. 1/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Trnávka, zverejňuje informáciu o výške výnosu z poplatkov za rozvoj a jeho použití za rok 2023.

Výška výnosu z poplatku za rozvoj:

Počiatočný stav k 1.1.2023:                                         20 055,32 €

Prírastok v roku 2023:                                                 22 105,80 €

Použitie výnosu z poplatku za rozvoj ustanovuje ods. 2 a 3 § 11 zákona:

Obec Trnávka k 31.12.2023 použilo výnos

z poplatku za rozvoj v sume:                                                0,00 €

Obec Trnávka z výnosu poplatku za rozvoj do 31.12.2023 nečerpalo žiadne finančné prostriedky. Výnos bude zapojený do rozpočtu obce v roku 2024.

Konečný stav k 31.12.2023:                                       42 161,12 €

Spracovala: A. Koleszárová

V Trnávke dňa 09.04.2024

Dátum zvesenia: 25. 4. 2024 Zodpovedá: Anikó Herbergerová