Trnávka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať! - A földtulajdonosok NE hagyják magukat becsapni!

kmora

V posledných dňoch dostali vlastníci pozemkov znovu ponuky od neznámych spoločností, ktoré ponúkajú vyplatenie hotovosti za pôdu. Kúpna cena, ktorú ponúkajú, je hlboko podhodnotená. Spoločnosti sú ochotné odkúpiť pôdu aj v tom prípade, keď je v nájomnom vzťahu.

Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať!

 

V posledných dňoch dostali vlastníci pozemkov znovu ponuky od neznámych spoločností, ktoré ponúkajú vyplatenie hotovosti za pôdu. Kúpna cena, ktorú ponúkajú, je hlboko podhodnotená. Spoločnosti sú ochotné odkúpiť pôdu aj v tom prípade, keď je v nájomnom vzťahu.

Pôda patrí tým, ktorí na nej hospodária aktívne a prinášajú celospoločenský úžitok. Pôda je najväčšia hodnota našej budúcnosti. Zvážte jej predaj dôveryhodným subjektom alebo miestnym poľnohospodárom a užívateľom.

 

 

                                                                                              Ing. Helena Patasiová, v.r.

                                                                                                    predseda AKS

A földtulajdonosok NE hagyják magukat becsapni!

 

Az elmúlt napokban sok földtulajdonos újra kapott különböző ismeretlen társaságoktól vásárlási ajánlato(ka)t, melyben ezek a társaságok felajánlják, hogy készpénzért megvásárolják földjeiket, valamint intézik az adás-vétel körüli teljes adminisztrációt.  Az általuk ajánlott vásárlási ár sokkal alacsonyabb a termőföld jelenlegi piaci áránál. Nagyvonalúan felajánlja, hogy akkor is hajlandó megvásárolni a földeket, ha az bérbe van adva.

A föld, közös jövőnk legnagyobb értéke!

Őrizzük, tartsuk meg tulajdonunkat, de ha még is az eladás mellet döntünk, akkor a környezetünkben ismert, helyi mezőgazdasági vállalkozóknak adjuk el inkább a földünket!

 

                                                                                  Patasi Ilona, mérnök, s.k.

                                                                                  SZAK elnöke

Dátum vloženia: 25. 8. 2021 10:46
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 8. 2021 10:51
Autor: Herberger Anikó