Trnávka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

História

 • 1873 – bola postavená Rímskokatolícka cirkevná ľudová škola
 • 1912 – miestny učiteľ Mihály Csiba založil v Trnávke Rímskokatolícky mládežnícky              spolok.
 • 1926 – miestny učiteľ, Lehotay Károly si zaobstaral prvé rádio v obci.
 • 1930 – 1931 – zhoršujúce sa hospodárske pomery, v obci po prvý raz nezamestnanosť.
 • 1936 – na nariadenie štátneho úradu bolo presťahovaných 17 rodín z obce Macov do Trnávky. Týmto spôsobom v obci vznikla nová štvrť, obývaná spoločenstvom prisťahovalcov, ktoré nazvali Kistárnok (Malá Trnávka).
 • 1940 – 11.mája bola nariadená čiastočná mobilizácia, viacerí z obce museli narukovať.
 • 1946 – 1948 Násilné deportácie občanov maďarskej národnosti
 • Koncom roku 1949 odštartovala autobusová doprava z Trnávky do Bratislavy
 • 1950 – otvorenie škôlky v Trnávke
 • 1951 – zapli prvý raz elektrinu a v tomto roku sa zavádzal telefón v obci.
 • 1958 – vybudovanie miestneho rozhlasu, správy do tejto doby roznášal obecný bubeník.
 • 1976 – k Trnávka bola pričlenená obec Macov, ako časť obce Trnávka.
 • 1980 – tento rok sa konalo prečíslovanie domov v obci.
 • 1981– bolo zrušené školské vyučovanie v Trnávke. Od tohoto roku deti z Trnávky navštevujú školu v Rohovciach.
 • 1985 – prebehlo v Trnávke slávnostné odovzdanie nového kultúrneho domu
 • 1992 –  bola slávnostne odovzdaná nová budova obecného úradu, začína sa so zavedením plynu v obci
 • 1993 – Od Trnávky sa odčlenila časť obce Malá Trnávka, ktorá bola následne pričlenená k obci Macov.
 • 1994 –  návšteva päť člennej delegácie Európskej rady v Trnávke, konali sa oslavy „Dňa zmierenia.
 • 1995 – oslavy 720 výročia prvej písomnej zmienky o obci.
 • 1996 – bola vydaná prvá pohľadnica obce
 • 1999 – stretnutie násilne vysťahovaných obyvateľov Trnávky, ktorého sa zúčastnil vtedajší podpredseda vlády pán Pál Csáky
 • 2011 – Novootvorenie materskej škôlky