Trnávka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Materská škola

Materská s vyučovacím jazykom maďarským
Trnávka 110, 930 32 Trnávka

Riaditeľka materskej školy: Zuzana Bíróová
Učiteľka materskej školy: Orsolya Méhesová

Kontakt: 0917 444 114

Organizačný poriadok v MŠ

Organizačný poriadok v MŠ.pdf (3.97 MB)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

Správa MŠ.pdf (4.08 MB)