Trnávka - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Materská s vyučovacím jazykom maďarským
Trnávka 110, 930 32 Trnávka

Riaditeľka materskej školy: Zuzana Bíróová
Učiteľka materskej školy: Orsolya Méhesová

Kontakt: 0917 444 114