Obec Trnávka
Obec Trnávka Csallóköztárnok Község

Aktuality

Stretnutie s Mikulášom - 5. decembra 2023 - Mikulás napi találkozó 3

Stretnutie s Mikulášom - 5. decembra 2023 - Mikulás napi találkozó

Dátum: 23. 11. 2023

Obec Trnávka - Starosta obce
pozýva všetky deti na
Stretnutie s Mikulášom,
ktoré sa uskutoční dňa
5 decembra 2023 ( utorok) o 16,00 hod.
pred Obecným úradom Trnávka.

Vianočná nedeľa - 10. 12.2023 - Karácsonyváró táncház 1

Vianočná nedeľa - 10. 12.2023 - Karácsonyváró táncház

Dátum: 23. 11. 2023

Kultúrny dom Trnávka, 10.decembra 2023 nedeľa, 15,00 hod.

Csallóköztárnoki kultúrház
2023 december 10. vasárnap
15,00 órától

Pečenie medovníkov - 2.decembra 2023 - Mézeskalács sütés

Pečenie medovníkov - 2.decembra 2023 - Mézeskalács sütés

Dátum: 21. 11. 2023

POZVÁNKA
Miestna organizácia Csemadok v Trnávke
Vás srdečne pozýva na kultúrno-spoločenské
podujatie
pečenie Medovníkov
a ochutnávanie Vianočného punču

Pozvánka na požehnanie adventného venca a na adventný koncert 3. decembra 2023 (nedeľa) o 16:30 v miestnom kostole

Pozvánka na požehnanie adventného venca a na adventný koncert 3. decembra 2023 (nedeľa) o 16:30 v miestnom kostole

Dátum: 13. 11. 2023

Meghívó az ádventi koszorú megáldására és az
azt követő hangversenyre
2023. december 3. (vasárnap) 16:30

Odpočet plynomerov - 10.novembra 2023 - Gázóra leolvasás 1

Odpočet plynomerov - od 13.- 17. novembra 2023 - Gázóra leolvasás

Dátum: 8. 11. 2023

Oznamuje občanom, že od 13.-17 novembra 2023, bude v obci prebiehať odpočet plynomerov. Žiadame obyvateľov aby v priebehu celého týždňa mali sprístupnené plynomery a dbali na bezpečnosť odpočtára tým že si zatvoria psov.

Emlékest - CSEMADOK - Pamätný večer

Emlékest - CSEMADOK - Pamätný večer

Dátum: 18. 10. 2023

A Csemadok tárnoki alapszervezete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a Csemadok megalakulásának 70.évfordulója alkalmából megrendezett emlékestre, amelyre
2023.október 28-án /szombaton/ 17.00, órai kezdettel kerül sor a Csallóköztárnoki kultúrházban

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie Trnávka - Választási eredmények

Dátum: 1. 10. 2023

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR dňa 30.09.2023

Objednávka - smetná nádoba na papier – bezodplatne - Ingyenes szeméttároló edény a válogatott papír hulladékra

Objednávka - smetná nádoba na papier – bezodplatne - Ingyenes szeméttároló edény a válogatott papír hulladékra

Dátum: 15. 8. 2023

Objednávka na tel.: čísle: 031 55 98 106
e-mailova adresa: herbergerova@obectrnavka.sk
Obecný úrad Trnávka
Megrendelés : a következő telefonszámon: 031 55 98 106
emailben: herbergerova@obectrnavka.sk
Községi hivatal - CsallóKöztárnok


Výzva na zaplatenie nedoplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2023 1

Výzva na zaplatenie nedoplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2023

Dátum: 25. 7. 2023

Upozorňujeme obyvateľov obce, ktorí ešte nezaplatili poplatok za odvoz komunálneho odpadu za rok 2023, ( podľa rozhodnutia o miestny poplatok za komunálne odpady a DSO ) aby to uhradili do 31. júla 2023, lebo od 1.augusta budú vyvážané len tie nádoby, za ktoré sú uhradené poplatky za rok 2023.

Separovaný papierový odpad - Szeparált papírhulladék

Separovaný papierový odpad - Szeparált papírhulladék

Dátum: 9. 2. 2023

Vážení obyvatelia, oznamujeme Vám, že separovaný papierový odpad budeme odteraz odvážať z rodinných a bytových domov každý posledný utorok v mesiaci. V časoch označených modrou farbou v tabuľke. Zber papiera na zberných dvoroch sa odteraz ukončí.

Termíny odvozov odpadov - 2023 -  Hulladékelszállitás időpontjai 1

Termíny odvozov odpadov - 2023 - Hulladékelszállitás időpontjai

Dátum: 26. 1. 2023

Obec Trnávka – Csallóköztárnok
Termíny odvozov odpadov – Hulladékelszállitás időpontjai
v roku 2023

SKLÁDKA ZELENÉHO ODPADU TRNÁVKA - ZÖLD HULLADÉK LERAKAT TÁRNOK

SKLÁDKA ZELENÉHO ODPADU TRNÁVKA - ZÖLD HULLADÉK LERAKAT TÁRNOK

Dátum: 11. 1. 2023

Otváracie hodiny
Nyitvatartási idő
Streda
Szerda 14,00 – 16,00 hod.

Sobota
Szombat 10,00 – 12,00 hod. 14,00 – 16,00 hod.
Predplatne cestovne listky

Už od 1.1.2023 cestujeme výhodnejšie! Már 2023 .1.1-től előnyösebben utazunk

Dátum: 21. 12. 2022

Informácia k zavedeniu predplatných cestovných lístkov
v Trnavskom samosprávnom kraji

Új előfizetéses menetjegyek !


Oznámenie - Základná škola , Slnečná 2, Šamorín VJ školy je jazyk slovenský

Oznámenie - Základná škola , Slnečná 2, Šamorín VJ školy je jazyk slovenský

Dátum: 25. 7. 2022

S účinnosťou od 1. 9. 2022 sa začína vyučovanie počnúc 1. a 5. ročníkom.
Základná škola, Slnečná 2, Šamorín
Vyučovacím jazykom školy je jazyk slovenský.
Súčasťou školy je školský klub detí.

Inflačná pomoc - Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? 1

Inflačná pomoc - Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Dátum: 8. 7. 2022

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Vysunuté pracovisko v Šamoríne 1

Sociálna poisťovňa - Vysunuté pracovisko v Šamoríne

Dátum: 30. 6. 2022

Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda, Vás informuje o otvorení vysunutého pracoviska v Šamoríne.

Evenjelický farský úrad Šamorín - oznam 1

Evenjelický farský úrad Šamorín - oznam

Dátum: 16. 3. 2022

Evangélikus Plébániahivatal Somorja - hirdetés

Dôležité kontakty 1

Dôležité kontakty

Dátum: 4. 3. 2022

Inportant / emergency numbers

Počet obyvateľov podľa národnosti Obec Trnávka 1

Počet obyvateľov podľa národnosti Obec Trnávka - Népszámlálás eredmények

Dátum: 21. 1. 2022

Sčítanie obyvateľov 2021
Obyvatelia - Základné výsledky


Hľadáme skladníkov a skladníčky - INGRAM 1

Hľadáme skladníkov a skladníčky - INGRAM

Dátum: 19. 1. 2022

Logistický park - Kostolné Kračany

 Skládka zeleného odpadu - zmena otváracích hodín - Zöld hulladék lerakat – nyitva tartás - változás

Skládka zeleného odpadu - zmena otváracích hodín - Zöld hulladék lerakat – nyitva tartás - változás

Dátum: 23. 11. 2021

Skládka zeleného odpadu v Trnávke bude otvorená len v sobotu ( v stredu bude zatvorená )
od 10,00 hod. do 16,00 hod.
Okrem záhradného zeleného odpadu a konárov je zákaz vynášania iných druhov odpadov !

AMO

Zastavme širenie afrického moru ošípaných - Sertés pestis

Dátum: 23. 11. 2021

"Iba spoločnými silami dokážeme AMO poraziť "

kmora

Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať! - A földtulajdonosok NE hagyják magukat becsapni!

Dátum: 25. 8. 2021

V posledných dňoch dostali vlastníci pozemkov znovu ponuky od neznámych spoločností, ktoré ponúkajú vyplatenie hotovosti za pôdu. Kúpna cena, ktorú ponúkajú, je hlboko podhodnotená. Spoločnosti sú ochotné odkúpiť pôdu aj v tom prípade, keď je v nájomnom vzťahu.

Čistenie komínov

Ročná revízia komínov a odborný servis plynových kotlov - Éves kéményseprés és a gázkazánok éves szervizelése

Dátum: 29. 4. 2021

Oznamujeme obyvateľom, že 4.mája (utorok) Kominárstvo Dom Komfort zabezpečí ročnú revíziu komínov a odborný servis plynových kotlov. V prípade záujmu treba kontaktovať cez telefónne číslo : 0907 800 690 alebo cez našu webstránku www.domkomfort.sk Ďakujeme Dom Komfort

„ Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Trnávka „ - Csallóköztárnok falufejlesztési terve - változtatás 1

„ Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Trnávka „ - Csallóköztárnok falufejlesztési terve - változtatás

Dátum: 20. 4. 2021

Obec Trnávka v súlade s ust. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov týmto verejnosti
o z n a m u j e,
že sa začalo prerokovanie návrhu „ Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Trnávka „

nahlásenie

Kontaktné údaje pre nahlasovanie porušovania epidemiologických opatrení

Dátum: 18. 3. 2021

Kontaktné údaje pre nahlasovanie porušovania epidemiologických opatrení
Elérhető kontaktok a járványügyi rendeletek nem betartása esetén

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 18. 2. 2021

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Lekáreň NOVATRIX v Rohovciach

Lekáreň NOVATRIX v Rohovciach

Dátum: 8. 10. 2020

Lekáreň NOVATRIX v Rohovciach

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:
google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sviatok

Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva

Obec Trnávka Csallóköztárnok Község