Obec Trnávka
Obec Trnávka Csallóköztárnok Község

Aktuality

Zobrazené 1-30 z 38

„Mestám a obciam zhasína nádej“ - „Városaink és falvaink számára kialszik a remény”

Dátum: 30. 1. 2023

Oznamujeme obyvateľom obce Trnávka, že sa pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej“ a preto dňa 30. januára 2023 (pondelok), v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme verejné osvetlenie

Termíny odvozov odpadov - 2023 -  Hulladékelszállitás időpontjai 1

Termíny odvozov odpadov - 2023 - Hulladékelszállitás időpontjai

Dátum: 26. 1. 2023

Obec Trnávka – Csallóköztárnok
Termíny odvozov odpadov – Hulladékelszállitás időpontjai
v roku 2023

#

Referendum v obci Trnávka dňa 21.01.2023

Dátum: 23. 1. 2023

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende - Obec Trnávka

#

Fašiangový maškarný ples - 10. februára 2023 - Farsangi álarcos batyubál

Dátum: 17. 1. 2023

10. februára 2023 o 18,00 hodine
v Kultúrnom dome Trnávka

2023. február 10., 18,00 órai kezdettel
a helyi kultúrházban

#

OZNÁMENIE o čase a mieste konania referenda - ÉRTESÍTÉS a referendum időpontjáról és helyszínéről

Dátum: 16. 1. 2023

Deň a čas konania referenda / A referendum időpontja:
21. 1. 2023 od 7,00 h - 22.00 h
Miesto konania referenda / A referendum helyszíne :
Obecný úrad Trnávka, Trnávka č. 168
Községi hivatal, Tárnok h.sz. 168

#

SKLÁDKA ZELENÉHO ODPADU TRNÁVKA - ZÖLD HULLADÉK LERAKAT TÁRNOK

Dátum: 11. 1. 2023

Otváracie hodiny
Nyitvatartási idő
Streda
Szerda 14,00 – 16,00 hod.

Sobota
Szombat 10,00 – 12,00 hod. 14,00 – 16,00 hod.
#

Stavy vodomerov - 11.-13. januára 2023 - Vízórák leírása

Dátum: 11. 1. 2023

Oznamujeme obyvateľom obce, že 11 – 13 . januára 2023 budú zamestnanci Západoslovenskej vodárne a kanalizácie opisovať stavy vodomerov v obci.

Benefičný trojkráľový organový koncert - Vízkereszti jótékonysági orgonakoncert  t 1

Benefičný trojkráľový organový koncert - Vízkereszti jótékonysági orgonakoncert t

Dátum: 5. 1. 2023

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Báč pozýva všetkých záujemcov na benefičný trojkráľový organový koncert, ktorý sa uskutoční 6. januára v piatok o 17-tej hodine v milostivom chráme v Báči. Vstup je voľný, milodary sa použijú na obnovu pútnického chrámu.
Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.

#

Zber plastového odpadu 2022.12.29 RÁNO - REGGEL Műanyag hulladékgyűjtése

Dátum: 28. 12. 2022

Oznamujeme obyvateľov obce , že plastový odpad v obci budú zbierať dňa 29. decembra (štvrtok) v rannejších hodinách.
Értesítjük a lakosságot, hogy a műanyag hulladékot december 29.-én csütörtökön a reggeli órákban fogják gyűjteni községünkben.

Predplatne cestovne listky

Už od 1.1.2023 cestujeme výhodnejšie! Már 2023 .1.1-től előnyösebben utazunk

Dátum: 21. 12. 2022

Informácia k zavedeniu predplatných cestovných lístkov
v Trnavskom samosprávnom kraji

Új előfizetéses menetjegyek !


Stretnutie s Mikulášom - 11.decembra 2022 - Mikulás napi találkozó 1

Stretnutie s Mikulášom - 11.decembra 2022 - Mikulás napi találkozó

Dátum: 5. 12. 2022

Obec Trnávka a Materská škola v Trnávke
pozýva všetky deti na
Stretnutie s Mikulášom,
ktoré sa uskutoční dňa
11. decembra 2022 ( nedeľa) o 15,00 hod.
pred Obecným úradom Trnávka.

#

Megemlékezés - Spomienkový deň 17.11.2022 Báč

Dátum: 10. 11. 2022

Megemlékezés a XX. század magyar vértanúiról
Bacsfa-Szentantal
2022. november 17., csütörtök
10.00 Szentmise
11.00 Dr. Soós Viktor egyháztörténész: "A hitvalló egyház magyar mártírjai" c. előadás
12.00 Úrangyala imádság
12.05 Esterházy János keresztútja (film)

Výzva - Spoločnosť Západoslovenská distribučná , a.s. 1

Výzva - Spoločnosť Západoslovenská distribučná , a.s.

Dátum: 9. 11. 2022

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odtránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Svätomartinská slávnosť  -    Márton - napi ünnepség 3

Svätomartinská slávnosť - Márton - napi ünnepség

Dátum: 7. 11. 2022

12. novembra 2022
v kultúrnom dome Trnávka

2022.november 12.-én
Csallóköztárnoki kultúrház

#

Odpočet plynomerov - 6.11.2022 - Gázóra leolvasás !!!

Dátum: 3. 11. 2022

Oznamuje občanom, že dňa 6. novembra 2022 nedeľa bude v obci prebiehať odpočet plynomerov. Žiadame obyvateľov aby v priebehu celého dňa mali sprístupnené plynomery a dbali na bezpečnosť odpočtára tým že si zatvoria psov.

#

Medzinárodný výskum zručností dospelých

Dátum: 14. 9. 2022

Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizuje od 5. septembra 2022 do 31. marca 2023 zber dát v rámci medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

#

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Trnávke

Dátum: 12. 9. 2022

Obec Trnávka uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva

#

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Trnávka

Dátum: 12. 9. 2022

Obec Trnávka uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce

#

Oznámenie - Základná škola , Slnečná 2, Šamorín VJ školy je jazyk slovenský

Dátum: 25. 7. 2022

S účinnosťou od 1. 9. 2022 sa začína vyučovanie počnúc 1. a 5. ročníkom.
Základná škola, Slnečná 2, Šamorín
Vyučovacím jazykom školy je jazyk slovenský.
Súčasťou školy je školský klub detí.

Inflačná pomoc - Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok? 1

Inflačná pomoc - Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Dátum: 8. 7. 2022

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Vysunuté pracovisko v Šamoríne 1

Sociálna poisťovňa - Vysunuté pracovisko v Šamoríne

Dátum: 30. 6. 2022

Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda, Vás informuje o otvorení vysunutého pracoviska v Šamoríne.

Upozornenie ! - Figyelmeztetés! 3

Upozornenie ! - Figyelmeztetés!

Dátum: 7. 4. 2022

Upozorňujeme obyvateľov obce, ktorí ešte nezaplatili poplatok za odvoz komunálneho odpadu za rok 2022, ( podľa rozhodnutia o miestny poplatok za komunálne odpady a DSO ) aby to uhradili do 20. apríla 2022, lebo od 26.apríla budú vyvážané len tie nádoby, za ktoré sú uhradené poplatky za rok 2022.

Spoločná jarná brigáda - 26.marca 2022, od 9,00 hod. - Tavaszi brigád 1

Spoločná jarná brigáda - 26.marca 2022, od 9,00 hod. - Tavaszi brigád

Dátum: 24. 3. 2022

Obec Trnávka pozýva obyvateľov obce na spoločnú jarnú obecnú brigádu
Zber odpadu popri cestách, výsadba stromčekov,
ktorá sa bude konať
v sobotu 26. marca 2022
so stretnutím o 9.00 hod. pred Obecným úradom Trnávka.

#

Dámske, pánske a detské kadernícke služby

Dátum: 24. 3. 2022

PETRA
Macov, Nová ulica č. 333
tel.: 0948 538 699

Evenjelický farský úrad Šamorín - oznam 1

Evenjelický farský úrad Šamorín - oznam

Dátum: 16. 3. 2022

Evangélikus Plébániahivatal Somorja - hirdetés

Chráňme prírodu pred požiarmi ! - Védjük a természetet a tüzektől ! 1

Chráňme prírodu pred požiarmi ! - Védjük a természetet a tüzektől !

Dátum: 9. 3. 2022

Vážení spoluobčania!
Tisztelt lakosság !

Dôležité kontakty 1

Dôležité kontakty

Dátum: 4. 3. 2022

Inportant / emergency numbers

#

Termíny odvozov odpadov – Hulladékelszállitás időpontjai 2022

Dátum: 24. 1. 2022

Komunálny odpad – Háztartási hulladék 26 x
Plastové odpady – Műanyag hulladék 12 x
Dôležité informácie - zber plastov!
Pár információ a műanyag gyűjtés kapcsán!

Počet obyvateľov podľa národnosti Obec Trnávka 1

Počet obyvateľov podľa národnosti Obec Trnávka - Népszámlálás eredmények

Dátum: 21. 1. 2022

Sčítanie obyvateľov 2021
Obyvatelia - Základné výsledky


Hľadáme skladníkov a skladníčky - INGRAM 1

Hľadáme skladníkov a skladníčky - INGRAM

Dátum: 19. 1. 2022

Logistický park - Kostolné Kračany

Zobrazené 1-30 z 38

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:
google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Erik, Erika, Aida

Obec Trnávka Csallóköztárnok Község