Obec Trnávka
Obec Trnávka Csallóköztárnok Község

Spustili sme nové webové stránky.

Návrh dodatku č. 1/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Trnávka č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Trnávka

Číslo registratúrneho záznamu: 181/2021

Návrh dodatku č. 1/2021 k Všeobecne záväznému  nariadeniu obce Trnávka č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Trnávka

Dodatok č.1 Poplatok za rozvoj.docx (15.53 kB)

V zmysle § 6, odst. (4), zákona č. 369/1999 Z.z.  o samospráve obci dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Vyvesené na úradnej tabuli: 11.11.2021

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:  26.11.2021

Adresa: Obecný úrad Trnávka,  Trnávka č. 168

info@obectrnavka.sk

A rendeleti javaslat kifüggesztésének napjától számítva kezd el telni az a  15 napos határidő, amelyen belül a természetes személyeknek és a jogi személyeknek lehetőségük van írásban, elektronikusan vagy a községi hivatalban jegyzőkönyvbe mondva észrevételezniük a rendeleti javaslatot. A meghatározott határidőn belül tett észrevételekkel új szövegre vagy a szövegben eszközölt módosításokra, azaz, az eredeti szöveg kiegészítésére, módosítására, törlésére vagy pontosításra lehet javaslatot tenni. Az észrevételből nyilvánvalónak kell lennie az észrevételező személyének. Egyéb beadványokra a rendeleti javaslat benyújtó-jának nem kell tekintettel lennie, különösen akkor nem, ha azok nincsenek megindokolva.

Dátum zvesenia: 27. 11. 2021 Zodpovedá: Anikó Herbergerová

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:
google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sviatok

Meniny má Ambróz, Amarant, Amaranta, Ambrózia

Obec Trnávka Csallóköztárnok Község